Saturday, May 26, 2012

بیداری اسلامییک مرد پشم و ریش دار به دختربچه های اروپایی در مسجد نماز یاد میدهد


بدون شرح

حداقل که چادر است حداکثرش چیست
Friday, May 18, 2012

کلامی از نقی ( علیه السلام )


کلامی از نقی ( علیه السلام )  . این  جمله چقدر شبیه به حدیث پیامبر اسلام که رعشه مرگ بر تن بیخدایان می افکند میباشد .   
   

جشن آزدواج 41 زوج حشری
ابتکار دانش آموزان روسی

امام حسن مجتبی سومین اختر تابناک آسمان
Sunday, May 6, 2012